Privacyverklaring

Doevendans Beveiliging respecteert uw privacy, maar soms zijn er persoonlijke gegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Om de website te gebruiken en diensten of producten af te nemen, worden persoonsgegevens verwerkt. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leest u precies hoe uw persoonlijke gegevens bij Doevendans Beveiliging conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.doevendansbeveiliging.nl en de diensten en producten die worden aangeboden. Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u
contact opnemen via onderstaande gegevens. Let op: Bezoekers jonger dan 16 jaar, hebben toestemming van ouders of een wettelijke voogd nodig om de website en diensten te gebruiken.

 

Doevendans Beveiliging
Runmolen 4C
5281 PJ Boxtel
0411 688305
info@doevendansbeveiliging.nl

 

Wanneer en waarom worden gegevens verzameld?

Uw gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard: wanneer u de website bezoekt, gebruik maakt van diensten of als u contact met Doevendans Beveiliging opneemt. Uw gegevens mogen worden verwerkt, omdat uw toestemming wordt gevraagd via deze privacyverklaring. Bovendien zijn uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en Doevendans Beveiliging uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen er mogelijk geen aanvragen worden verwerkt en kunnen er geen diensten of producten worden geleverd. Verder worden uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerkt, tenzij Doevendans Beveiliging daartoe wettelijk verplicht is.

Welke gegevens worden verzameld en wat gebeurt ermee?

Om gebruik te maken van de website, producten en diensten heeft Doevendans Beveiliging de volgende
gegevens van u nodig of kan de volgende informatie worden verwerkt:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Betaalgegevens

Er wordt ook wat informatie verzameld van u die niet persoonlijk is als u de website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt

Contact

 • Benodigde gegevens: Naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Doel Neemt u contact op met Doevendans Beveiliging via telefoon of e-mail, dan kunnen deze gegevens
  zichtbaar zijn of worden opgevraagd om u van een antwoord te voorzien.
  • Bewaartermijn Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om u van een reactie te voorzien,
  tenzij uw contactverzoek leidt tot een offerte en/of klantrelatie.
  Offerte
  • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Doel Met deze gegevens kan een offerte gepersonaliseerd voor u worden opgemaakt, kan
  er telefonisch en/of per e-mail navraag worden gedaan of kan de offerte op een later moment
  nog worden geraadpleegd.
  • Bewaartermijn Tot 2 jaar na de offertedatum, tenzij de offerte leidt tot een klantrelatie.
  Factuur
  • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Doel Met deze gegevens kan een factuur gepersonaliseerd voor u worden opgemaakt, kan er telefonisch
  en/of per e-mail navraag worden gedaan of kan de factuur op een later moment nog worden geraadpleegd.
  • Bewaartermijn Tot 7 jaar na de factuurdatum (wettelijke verplichting).
  Projecten
  • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Doel Doevendans Beveiliging bewaart alle informatie van het project dat voor u is uitgevoerd. Deze
  projectmappen worden voorzien van uw naam en adres- en contactgegevens en bevatten informatie als
  zone-indelingen, kabelplannen, abonnementen en meldkamerregistraties. Op deze manier kunnen we bij
  bijvoorbeeld onderhoud, storingen en wijzigingen de instellingen van uw systeem.
  • Bewaartermijn Gedurende de actieve klantrelatie, maar tenminste tot 7 jaar na oplevering (wettelijke
  verplichting).
  Portfolio
  • Benodigde gegevens Geen
  • Doel Doevendans Beveiliging kan voorbeelden van projecten publiceren op de website zodat potentiële
  opdrachtgevers kunnen zien wat zij mogen verwachten. De afbeeldingen die wij daarbij gebruiken, zullen
  geen persoonsgegevens bevatten zoals beschreven onder ‘Welke gegevens worden verzameld en wat
  gebeurt ermee?’.
  • Bewaartermijn Wilt u de afbeeldingen van uw project niet langer op de website vermeld hebben, dan kunt u
  dat schriftelijk laten weten. De projectafbeeldingen worden dan binnen 2 weken na dagtekening verwijderd.
  Reviews en referenties
  • Benodigde gegevens Naam en/of telefoonnummer en e-mailadres.
  • Doel Wanneer u een review schrijft, dan wordt deze met uw initialen vermeld op de website. Wilt u een
  referentie zijn voor Doevendans Beveiliging (potentiële nieuwe opdrachtgevers kunnen dan informatie bij u
  inwinnen over uw ervaring), dan worden ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld.
  • Bewaartermijn Wilt u uw review of referentie niet langer op de website vermeld hebben, dan kunt u dat
  schriftelijk laten weten. Uw gegevens worden dan binnen 2 weken na dagtekening verwijderd.

Bewaartermijn
Doevendans Beveiliging zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan deze nodig zijn voor de doelen
die eerder zijn omschreven.
Beveiliging
Doevendans Beveiliging doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor
kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Dit gebeurt door middel van de
volgende maatregelen:
• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
• De toegang tot de gegevens is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord en beperkt tot de personen die
de gegevens nodig hebben
• Back-ups van de gegevens
• Elektronische beveiliging van de werkruimte
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van Doevendans Beveiliging krijgen.
Doevendans Beveiliging komt met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat
zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn
om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met
de instructies die Doevendans Beveiliging geeft en niet voor eigen doeleinden. Doevendans Beveiliging kan uw
gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan CRM systemen, betalingssystemen, administratiekantoren, meldkamers
en bewakingsdiensten. Zij zullen zorg dragen voor o.a. de verwerking van gegevens, het verwerken van
betalingen, het opmaken van fiscale stukken, het monitoren van meldingen in beveiligingssystemen en het
opvolgen van alarmmeldingen. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de AVG.
Doorgifte
Doevendans Beveiliging zal uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie
verwerkt Doevendans Beveiliging alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor
uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen
worden doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Links
Op de website kunnen links naar andere websites staan. Doevendans Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de
inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Lees dus altijd de privacyverklaring van de betreffende
websites.
Cookies
Doevendans Beveiliging gebruikt cookies. Cookies zorgen voor een goed functionerende en veilige website, een
optimale gebruikerservaring en biedt de mogelijkheid het gebruik van de website te analyseren, eventueel voor
marketingdoeleinden. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt
opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Zo kan deze website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt
ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kunt u ook
instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers
geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat deze website minder goed
werkt.
• Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunt u
bijvoorbeeld geen artikelen in de winkelwagen bewaren, niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen
sommige voorkeuren niet worden bewaard.
• Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van deze website te bekijken. Zo is
bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel bezoekers de website krijgt en welke pagina’s zij bezoeken. Deze informatie
wordt gebruikt om de website te verbeteren.
• Tracking cookies –
• Marketing cookies –
Wijziging van de privacyverklaring
Doevendans Beveiliging kan deze privacyverklaring aanpassen. Als de privacyverklaring in belangrijke mate
verandert, zal een notificatie op de website worden geplaatst samen met de nieuwe privacyverklaring.
Doevendans Beveiliging raadt u daarom aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.
Uw rechten
De gegevens die Doevendans Beveiliging van u verzamelt zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:
• U mag vragen om inzage in uw gegevens.
• U mag vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of
andere onrechtmatige handelingen kan Doevendans Beveiliging enkele gegevens van u bewaren in een
register of op een zwarte lijst.
• U mag vragen om een kopie van uw gegevens. Doevendans Beveiliging kan deze
kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer
hoeft te doen.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat Doevendans Beveiliging uw
gegevens onrechtmatig verwerkt.
• U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de
toestemming intrekt mag Doevendans Beveiliging geen gegevens meer van u verwerken.